กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพแรงงานท้องถิ่น

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพแรงงานท้องถิ่น  โดยเป็นการฝึกอบรมหลักสูตร “ ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร” รุ่นที่ 1  ในระหว่างวันที่  21 – 31  มีนาคม  2559  ณ ศาลาเอนกประสงค์  วัดขี้เหล็ก

  

  • วันที่: 21 มีนาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559