การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุของเหลือใช้ ประจำปี 2562 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุของเหลือใช้ ประจำปี 2562 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยนำเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตจากโรงงานในนิคมฯ มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า หมวกผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มเเข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน

 

  • วันที่: 24 กรกฎาคม 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้...