การตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence

ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับ ทปษ. เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

  • วันที่: 22 กรกฎาคม 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.)...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน...