โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 12 ก.ค. 65  เวลา 09.00 - 12.00 น. สนน. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน ได้กำหนดจัดให้มีโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม 2565)และ สนน. ได้มอบเงินสนับสนุนในกิจการของกาชาด จังหวัดลำพูน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวโลหิตที่ได้รับ 20,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 2  ราย ผู้บริจาคอวัยวะ  1  ราย และผู้บริจาคร่างกาย 1 ราย