สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มีการปรับปรุงระบบ ERP (เดิม) เป็น ERP Version R 12

เนื่องด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มีการปรับปรุงระบบ ERP (เดิม) เป็น ERP Version R 12 โดยเริ่มใช้     ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป จึงขอเรียนให้ บริษัทฯ/ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการชำระเงินค่าเอกสาร (EPP) กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินของท่าน หากประสงค์จะเพิ่มเติมจำนวนเงินในระบบ ขอความกรุณาดำเนินการก่อน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (เวลาทำการ)

  • วันที่: 24 พฤศจิกายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน จำนวน 5 เรื่อง

Happy new year 2017 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ