สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการเฝ้าระวังอัคคีภัย/อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล และเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ