สนน. ร่วมกับ บจก. Gusco ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก ร.9 ตามโครงการ จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 09.19 น. สนน. ร่วมกับ บจก. Gusco ได้จัดกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทาสีสัญลักษณ์จราจร และขอบฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้า -  ออก สนง. เพื่อน้อมรำลึก ร.9 ตามโครงการ จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อถวายพระราชกุศลในวันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564