ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0”

ขอเชิญร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  และ      SME 4.0”   

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ Empress Grand hall ชั้น 3ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส        โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

โทรศัพท์ 0 5324 5361-2 ต่อ 530

 

 

 

 

  • วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์การบริโภคข้าวของจังหวัดลำพูน