ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการบริหารงานผลิตยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Operations Management for Industrial 4.0)

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการบริหารงานผลิตยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Operations Management for Industrial 4.0) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตภาควิชาอุตสาหการเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย (MSIE4.0) วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  • วันที่: 16 กรกฎาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

...

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...