ขอเชิญร่วมจัดทำเข็มกลัดริบบิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชน+บคคลทั่วไป

ขอเชิญร่วมจัดทำเข็มกลัดริบบิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชน+บคคลทั่วไป เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (OSS)  สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  (ในเวลาราชการ)

 

 

 

 

  • วันที่: 23 ตุลาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรการตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015...

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)...