กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้บริเวณป่าห้วยขุนน้ำ ต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน

วันเสาร์ที่ 6 สค.65  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้บริเวณป่าห้วยขุนน้ำ ต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.65 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สค.65  โดยมีนายจำลอง พุ่มไม้  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้กล่าวต้อนรับและนางพจนี ศิลารัตน์  ผอ.สนน. กล่าวเปิดกิจกรรมฯ โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทฝายหินผสมซีเมนต์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของผืนป่าและรักษาระบบนิเวศวิทยาและการปลูกต้นไม้เพื่อเสริม/ทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ จนท.อุทยาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จนท.อุทยาน , สนน. , กัสโก้ , ผู้ประกอบการ , เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และโรงเรียน รวมประมาณ 170 คน