การอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมของนิคมฯ ภาคเหนือ"

ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.นิคมฯ ภาคเหนือ ได้มีการจัดการอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมของนิคมฯ ภาคเหนือ" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และสาธิตวิธีใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม และสิ่งปฏิกูลฯ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด 

 

จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี ตอนที่ 1 กากอุตสาหกรรมคืออะไร

 

จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี ตอนที่ 2 เส้นทางและวิธีกำจัดกากอุตสาหกรรม

 

 

จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี ตอนที่ 3 ถูกกฎหมาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม