การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย นิคมฯ ภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย นิคมฯ ภาคเหนือ ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 9 แผน  ร่วมกับ รพ.ลำพูน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพ. ทต.มะเขือแจ้ และ ทต.บ้านกลาง ส่วนช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.00 น. ร่วมกับ บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส ทต.มะเขือแจ้ ทต.บ้านกลาง ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรณีไฟไหม้ ระดับ 2 บริเวณอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำ 3B แทงค์ 3 นิคมฯ ภาคเหนือ ฝั่งตะวันออก