การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7   9   14 และ 28 ก.พ. 2566 

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสนน. ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2566  ดังนี้

 วันที่ 7 ก.พ. 2566 ได้ทำการตรวจประเมิน บจก.โฮยาออปติคส์ (ประเทศไทย)  ผ่านระบบ Microsoft Team

 วันที่ 9 ก.พ. 2566 ได้ทำการตรวจประเมิน บจก.ฟาร์โซนิคส์(ประเทศไทย) และบจก.ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย)

วันที่ 14 ก.พ. 2566 ได้ทำการตรวจประเมิน บจก.ยามานาชิ อิเลกทรอนิกส์ และ บจก.คังเซโด 

วันที่ 28 ก.พ. 2566 ได้ทำการตรวจประเมิน บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และ บจก.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)

 

Click เพื่อชมรูปภาพเพิ่มเติม