ขอเปลี่ยนแปลงเวลาปิดประตุูเขตประกอบการเสรีที่ 2 นิคมฯภาคเหนือ ฝั่งตะวันออก จากเวลา 18.00 น. เป็น 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 63 เป็นต้นไป

  • วันที่: 10 เมษายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเวลาปิดประตูเขตประกอบการเสรีที่ 2...

...